Historia udomowienia kota
Podczas rewolucji neolitycznej człowiek zaczął gromadzić znaczne ilość pożywienia. Wraz z rozpoczęciem upraw zbóż w otoczeniu ludzi zaczęły pojawiać się niewielkie gryzonie, które żerując głównie na zgromadzonych zapasach uzyskiwały leprze warunki do rozmnażania się . To właśnie one przyciągnęły w pobliże ludzkich domostw dzikie koty. Nowa nisza pokarmowa mogła byś jednak wykorzystywana jedynie przez osobniki, które wykazywały się najmniejszym strachem przed człowiekiem i przejawiały największe zdolności adaptacyjne. Również ludzie szybko zorientowali się, że obecność tych zwierząt zmniejsza populację myszy domowej i ułatwia bezpieczne zmagazynowanie zboża.
Od momentu pojawienia się pierwszych kotów blisko siedzib ludzkich minęło już kilka tysięcy lat, a kot domowy stał się najpopularniejszym zwierzęciem na świecie. Prowadzone badania pokazują,  że ponad jedna trzecia amerykańskich gospodarstw posiada w domu kota. Obecnie liczebność tych zwierząt na świecie szacuje się na minimum 600 mln.   
Do dziś nie wiadomo, kiedy i jak dokładnie kot stał się zwierzęciem domowym. Proces jego udomowienia nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku psa, owcy czy krowy, bo na podstawie długości badanych kości wielu kotów nie widać ingerencji człowieka w ich rozwój.  
Dotychczasowe badania wskazują, że prawdopodobnie pierwszymi ludźmi, którym udało się udomowić koty, byli pionierzy rolnictwa z Bliskiego Wschodu. Koty przyciągnęła do nich obecność myszy, zwabionych z kolei przez obfitość ziarna. Do starożytnego Egiptu trafiły dopiero około 6 tysięcy lat później dzięki morskim szlakom handlowym. I chociaż były tam czczone, przez co nie wolno było wywozić ich poza granice kraju, to jednak badania wskazują, że już 2500 lat temu zamieszkiwały także rejony starożytnej Grecji. Stamtąd szlaki za zbożem wraz z kocimi pasażerami płynęły bezpośrednio do Imperium Rzymskiego. Koty domowe przypuszczalnie rozprzestrzeniły się na ziemi wzdłuż dobrze znanych szlaków handlowych między Grecją a Rzymem i Dalekim Wschodem, docierając do Chin przez Mezopotamię po Indie drogą lądową i morską. I chociaż kot jest w tej chwili najbardziej popularnym zwierzęciem domowym, to jednak nadal niewiele wiemy o jego pochodzeniu.